Archiwum kategorii: Excel

XLOOKUP vs VLOOKUP

XLOOKUP vs VLOOKUP

Zapomnij o funkcji VLOOKUP (WYSZUKAJ.PIONOWO), nadeszła nowa funkcja XLOOKUP (X.WYSZUKAJ), którą bezpowrotnie zastąpi swoją pełną niedoskonałości poprzedniczkę. Jeśli poznasz możliwości funkcji XLOOKUP, nigdy więcej już nie użyjesz VLOOKUP. Nowa funkcja, która została niedawno wprowadzona ma więcej możliwości, jest bardziej przyjezdna oraz znacznie efektywniejsza.

XLOOKUP jest to rozbudowana wersja funkcji VLOOKUP lub HLOOKUP
Posiada 5 argumentów:

1. Co szukamy
2. W jakim zakresie szukamy
3. W jakim zakresie pobieramy rezultaty
4. Jak dokładnie:

0  – dokładne (domyślnie)
-1 – najbliższe mniejsze
1 – najbliższe większe
2 – znaki specjalne

5. Który wynik pobieramy:

1 – wyszukaj pierwszy (domyślnie)
-1 – wyszukaj ostatni
2 – wyszukiwanie binarne (dane szukane musza być rosnąco posortowane)
-2 – wyszukiwanie binarne (dane szukane musza być malejąco posortowane)

Zalety XLOOKUP w stosunku do VLOOKUP:

 • szukany rezultat w kolumnie może być po lewej stronie od kolumny z szukaną wartością
 • zmiana struktury tabeli z danymi poprzez wstawianie bądź usuniecie kolumn nie wpłynie na rezultat
 • zaznaczamy tylko istotne zakresy a niekoniecznie całą tabelę,
 • zwraca również zakres a nie tylko wartość
 • domyślnie ustawione dokładne szukanie (0) w 4 argumencie, czyli najczęściej używana opcja
 • zwraca najbliższa większą wartość, jeśli zadeklarujemy (1) w 4 argumencie
 • jeśli szukamy najbliższa wartości w 4 argumencie nie musimy mieć danych posortowanych
 • znaki specjalne (Wildcard) obsługuje, tylko jeśli zadeklarujesz (2) w 4 argumencie
 • może szukać ostatnia wartość (-1) w 5 argumencie,
 • wyszykuje nie tylko pionowo, ale również poziomo, jeśli odpowiednio zaznaczymy zakresy
 • szybsza funkcjonalność

Podobne zagadnienia i sztuczki w Excel-u można nauczyć się u mnie na kompleksowym Szkolenie w Londynie.

English Version

Excel Kalkulator Biegacza arkusz do pobrania

Excel Kalkulator Biegacza

Excel Kalkulator Biegacza
Excel kalkulator biegacza, który stworzyłem w arkuszu kalkulacyjnym, dostępny jest do pobrania na dole artukułu albo w zakładce Pobierz:

 • Konwertuje pomiędzy jednostkami SI oraz Imperialnymi używanymi m.in. na wyspach Brytyjskich,
 • Konwertuje pomiędzy Tempem a Prędkością.
 • Ponadto zlicza czas na pokonanie różnych dystansów przy deklaracji Tempa.
 • To interaktywna wizualizacja.

Jednostki miary biegacza

Prędkość jest to długość drogi do czasu. W układzie SI najczęściej podajemy ilość kilometrów jaką zdołamy pokonać w ciągu jednej godziny [km/h] ewentualnie ilość metrów na sekundę [m/s]. W Wielkiej Brytanii oraz dawnych koloniach brytyjskich używane są jednostki imperialne, dlatego prędkość podajemy w milach na godzinę [mil/h].

1 mila = 1.609344 kilometrów. W Excelu do przekonwertować mil na kilometry służy formuła:

=CONVERT(1,"mi","km")

W pierwszym argumencie funkcji zamiast 1 możemy wstawić adres komórki, w której podana jest liczba, która chcemy przekonwertować.

Tempo jest to czas najczęściej podawany w minutach, jaki jest potrzebny na pokonanie 1 km. Alternatywnie podajemy czas na pokonanie 1 mili bądź też na pokonanie specjalnego dystansu np. okrążenia.

Ustawiania kalkulatora biegacza.

 1. Tempo czyli czas podany we właściwym formacie gg:mm:ss.
 2. Jednostka do wyboru [czas/km] lub [czas/mila].
 3. Skok w sekundach w kolumnie Tempo pomiędzy rzędami.

Jak obliczyć w Excel-u prędkość znając tempo?

Znając tempo, koniecznie zapisane w formacie gg:mm:ss w komórce Excela (np. B8), możemy obliczyć prędkość za pomocą formuły:

=24/(B8*24)/24

Obliczanie czasu potrzebnego na pokonanie różnych dystansów na podstawie zadeklarowanego tempa.


Jeśli w kolumnie B począwszy od B8, podane jest tempo w formacie gg:mm:ss, a w wierszu 6 począwszy od F6 dystans do pokonania, to formuła w tym wyprzypadku dla komórki F8 wyglada tak:

=($B8*24)*F$6/24

Symbol dolara ($) przed litera B w adresowaniu komórki powoduje, że niezależnie, gdzie wkleimy formułę, adresowanie kolumny B pozostanie niezmienne natomiast jeśli pojawi się przed cyfra 6 powoduje, że adresowanie rzędu 6 pozostanie bez zmian.

Pobieranie arkusza Excel Kalkulator Biegacza

Pobierz Excel Kalkulator Biegacza, klikając poniżej:

Pobierz Excel Kalkulator Biegacza

Podobne zagadnienia i sztuczki w Excel-u można nauczyć się u mnie na kompleksowym Szkolenie w Londynie.

Tabliczka mnożenia w Excelu

Tabliczka mnożenia w Excelu.

Starając się o pracę, zdarza się podczas testu z Excel-a rozwiązanie tzw. tabliczki mnożenia. W tym artykule podam dwie metody jak szybko poradzić sobie z tym zadaniem.

Przy okazji podam różne sposoby operowania formułami: po pierwsze na zakresach z użyciem tzw. Formuły Tablicowej bądź też poprzez skrót klawiszowy wypełniając wyedytowaną formułę w zaznaczonym zakresie. Ponadto podam wiele skrótów klawiszowych, które znacznie ułatwiają i przyspieszają naszą pracę, przez co stajemy się bardziej efektywni a co za tym idzie bardziej konkurencyjni, choćby na rynku pracy.

Budowa tabliczki mnożenia

Załóżmy, ze tworzymy tabliczkę mnożenia w arkusz na samej górze w lewym rogu.

1. Wstawienie pionowe
Wstawiamy pionowo kolejno liczby od 1 do 10 w rzędach począwszy od komórki A2.

a) każdą liczbę pojedynczo

b) lub wstawiamy 1 do A2 oraz 2 do A3, następnie zaznaczamy obydwie komórki, po czym za pomocą przeciągnięcia myszą w dolnym prawym rogu komórki A3 aż do komórki A11 wypełniamy pozostałe komórki automatycznie kolejnymi liczbami

c) można tez użyć metody szybkiego wypełnienia wybierając kartę
• Home, w sekcji Editing wybierami ikonke Fill oraz Series…

• następnie zaznaczamy Columns, Step value: 1, Stop Value: 10 i OK

2. Wstawienie poziome
Analogicznie wstawiamy 10 liczb, ale tym razem poziomo począwszy od komórki B1 do K1

a) Można użyć podobnej metody co powyżej tylko zamiast Columns zaznaczamy Rows.

b) Alternatywnie, mając wstawiony już ciąg liczb pionowo, można go użyć w poziomie:
• zaznacz stworzony zakres liczb A2:A11;
• kopijujemy do schowka CTRL + C;
• począwszy od komórki B1 wklej jako Transpozycja
Paste Special / Transpose.

c) Ponadto istnieje jeszcze jedna metoda wstawienia transpozycji liczby na sztywno, powiązanych ze sobą za pomocą formuły tablicowej.
• najpierw zaznaczamy zakres B1:K1, w którym chcemy wprowadzi formułę.
• w nawiasie funkcji jako argument wstawiamy zakres, który chcemy skopiować =TRANSPOSE(A2:A11)
• i akceptujemy CTRL + SHIFT + ENTER

Rozwiązanie tabliczki mnożenia

Kiedy już mamy przygotowana podstawę tabliczki mnożenie możemy przejść do jej rozwiązania. W tym wypadku zakres ten będzie B2:K11. Podam dwie szybkie metody rozwiązania:

a) Za pomocą zwyklej formuły

• zaznaczamy zakres, w którym chcemy wypełnić formułę B2:K11 począwszy od B2
• wstawiamy formułę: =$A2*B$1
• akceptujemy wyedytowana formułę wypełniając ją w zaznaczonym zakresie za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + Enter

b) Za pomocą formuły tablicowej

• zaznaczamy zakres, w którym chcemy wypełnić formułę B2:K11
• wstawiamy formułę: =A2:A11*B1:K1
• jak każda formułę tablicową, akceptujemy kombinacja klawiszy CTRL + SHIFT + ENTER

Formatowanie tabliczki mnożenia

• Zaznacz cała tabelę CTRL + * bądź jej zakres wewnętrzny z formułami
• Home > Conditional Formatting > Color scales i wybierz 2 opcje co spowoduje, że najwyższe wartości pokolorują się na czerwono, najniższe zaś na zielono a pomiędzy nabiorą kolorów pośrednich.

Tutaj pobierz plik przykładowy zawierający rozwiązania.
Podobne zagadnienia i sztuczki w Excel-u można nauczyć się u mnie na kompleksowym szkoleniu w Londynie.

Jak znacznie zmniejszyć rozmiar pliku Excel

Jak znacznie zmniejszyć rozmiar pliku Excel?

10 najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie pliku Excel-a bez szkody dla jego potrzebnej zawartości.

1) Zapisz plik we właściwej wersji.

  • zapisz plik w nowej wersji Excel Workbook (xlsx) zamiast (xls)
  • zapisz plik w systemie binarnym Excel Binary workbook (xlsb)

  • spakuj plik w formacie (zip)

2) Usuń niepotrzebne komórki i zakresy komórek.

  • usuń bezużyteczne tabele, kolumny, rzędy
  • usuń niewidoczną zawartość w pustych zakresach metodą poniżej:

F5 / Special… / Blanks

Home / Clear / Clear All

  • usuń niewidoczna zawartość w pustych zakresach metodą poniżej:

Naciśnij CTR + End aby przeskoczyć na koniec arkusza. Jeśli występują puste odstępy pomiędzy końcem arkusza a końcem naszych widocznych zawartości w komórkach, należy się pozbyć. Najlepiej poprzez usunięcie całych kolumn jak i całych rzędów.

3) Zredukuj grafikę.

  • usuń bezużyteczną grafikę, obiekty, zdjęcia

Aby znaleźć wszystkie również niewidoczne czy też ukryte obiekty kliknij:

Home, Find & Select, Selection Pane…

  • skompresuj pozostałą grafikę

Zaznacz zdjęcie i kliknij:

Compress Picture / Minimise document size for sharing
Compressing Picture

 

4) Zredukuj sprawdzanie poprawności danych.

  • zaznacz cały arkusz


Data / Data Validation / Setting / Allow: Any value

5) Zredukuj formatowanie warunkowe.

  • zaznacz cały arkusz jak powyżej

Home / Conditional Formatting / Manage Rules…

  • zaznacz nieistotne Reguły i usuń

Rule / Delete Rule

6) Zredukuj liczbę niepotrzebnych arkuszy (być może ukrytych).

7) Zoptymalizuj używanie formuł.

 • unikaj użycia funkcji nietrwałych takich jak: TODAY, NOW, INDIRECT, RAND, RANDBETWEEN, CELL, OFFSET, INFO.
 • zastąp VLOOKUP, HLOOKUP i LOOKUP na INDEX & MATCH.
 • zastąp zagnieżdżone funkcje IF na alternatywne typu: IFS, REPT, INDEX & MATCH, SUMIF(s) lub funkcjami logicznymi.
 • zastąp formuły wartościami tam, gdzie to jest możliwe.

8) Używaj manualnego liczenia.

Formulas / Calculation options / Manual

Tylko pamiętaj, jeśli chcesz odświeżyć liczenie, należy użyć klawisz F9, za każdym razem po prowadzeniu nowych danych mających wpływ na wynik formuł lub po prowadzeniu bądź modyfikowaniu formuł.

9) Usuń bądź napraw błędne, niepotrzebne Hiperłącza, Nazwy i formuły.

10) Zastąp formuły makrem.

Request a quote

Istnieje jeszcze jedna najskuteczniejsza metoda na radykalne zmniejszenie pliku Excel-a, mianowicie usunięcie całej zawartości. Niemniej nie jestem pewien czy spełnia warunek o zachowaniu potrzebnych danych😊

English Version

Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS Excel

Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS Excel

Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS ExcelС 14 июня по 15 июля 2018 года на футбольном стадионе России состоится Чемпионат мира по футболу, известный, как Мундиаль. Так же, как для Чемпионата Европы по футболу в 2016 году, в этом году предоставлено бесплатную интерактивную таблицу в MS Excel для Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Автоматизация в таблице прогноза Чемпионата Мира по футболу 2018

 • Местное время соответствует основанию выбора часового пояса;
 • Вычисление сыгранных матчей, очков за гол, рейтинг УЕФА;
 • Групповые столы для дополнительных вопросов (участникам, набравшим одинаковое количество очков);
 • Таблица ранжирования команд третьего места;
 • Сортировка команд на основе текущей позиции;
 • Условное форматирование;
 • Отображает нужные команды в правильных ячейках.

Электронная таблица была создана без использования кода VBA и содержит расписание, даты и время матча. Добавлено варианты выбора часового пояса и языка. После дополнения баллов между командами в резерве, электронная таблица автоматически вычисляет голы, обновляет данные в таблице, сортирует таблицу в соответствии с Правилами ФИФА и назначает команду на следующий этап конкурса в нужное время и место.

Правила букмекерской игры

Игрок заполняет лист, используя только желтые поля. Результат матча индивидуален для каждого игрока. Результаты матчей (серые квадраты) берутся с листа Евро, а в системной формуле подсчитывается количество очков, которые каждый игрок заработал в каждом матче, на основе следующих правил:

  1. Если игрок правильно предсказал точный исход матча (результат и счет), он получит 3 балла.
  2. Если игрок правильно предсказал победителя матча или ничью, он заработает 1 очко.
  3. В любом другом случае игрок получит 0 очков.
  4. Если несколько игроков получают одинаковое количество очков, то место в таблице будет определяться на основании того, какой из игроков предсказал точный результат в большинстве случаев.
  5. В других случаях игроки будут занимать ту же позицию.
  6. Эти правила применяются автоматически; поэтому таблица суммирует результаты всех игроков.

БЕСПЛАТНАЯ загрузка электронных таблиц

Загрузка Excel таблицы Чемпионата мира по футболу 2018 не требует какого-либо дополнительного программного обеспечения или какой-либо регистрации, а также не содержит кода VBA. Просто нажмите кнопку ниже, сохраните файл и наслаждайтесь поддержкой своей команды и сохраняйте спокойствие во время соревнований, если это возможно.

Чемпионат мира Россия 2018 в формате Excel

Если вам интересно получить расширенную версию Excel PRO Тотализатора Чемпионату мира по футболу 2018, для визуализации 20 игроков и панелей, а также специальный доступ к расширенным функциям и методам, используемым в этой таблице, включая полный доступ к другим моим Приложениям, пожалуйста, посетите магазин, ниже.

Download Free

English Version