Dynamiczne Formuły Tablicowe w Excelu

Dynamiczne Formuły Tablicowe w Excelu są dostępne obecnie (2020) dla użytkowników pakietu Microsoft 365. Wersje 2019 i starsze nie mają dostępu do tej funkcjonalności.

Dynamiczne Formuły Tablicowe

Dynamiczna formuła tablicowa może zwracać tablice o zmiennej wielkości. W odróżnieniu do klasycznej formuły tablicowej (nie „dynamicznej”), po wprowadzeniu do pojedynczej komórki zatwierdzana jest tylko klawiszem Enter.

Rozlanie – to sytuacja, w której zwracające wiele wyników dynamiczne formuły tablicowe automatycznie „rozlewają” je na wiele komórek. Rozlanie formuły występuje w komórkach sąsiadujących poniżej lub z prawej strony.

 • W momencie, gdy zaznaczysz dowolną komórkę w obszarze rozwiązania, program automatycznie wyróżni obramowaniem (kolor niebieski z cieniem) cały zakres. Obramowanie zniknie po zaznaczeniu komórki poza obszarem rozlania.

 • Formuła wprowadzona w oryginalnej komórce wyświetlana jest na czarno i podlega zmianom.

 • Formuła rozlana w pozostałych komórkach zakresu wyświetla się na szaro i nie można jej modyfikować.

 • Dynamicznych formuł tablicowych, podobnie jak starszych formuł tablicowych, nie można wprowadzać do Tabel w Excelu.
  Odwołania do innych skoroszytów są dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy są otwarte, W przypadku argumentów zawierających łącza do plików zamkniętych wynikiem działania formuły będzie błąd #ADR!

Nowe błędy:

 • #SPILL!– Błąd wynikający z faktu niemożliwości rozlania się dynamicznej tablicy, gdyż w napotkanym zakresie znajduje się niepusta komórka.
 • #CALC! – Błąd występuje, gdy formuła napotyka błąd obliczeniowy z tablicą.

Nowe funkcje:

 • FILTR (FILTRUJ) – filtruje zakres wg kryteriów
 • UNIQUE (UNIKATOWE) – zwraca unikatowe pozycje
 • SORT (SORTUJ) – sortuje wg kryteriów
 • SORTBY (SORTUJ.WEDŁUG) – umożliwia sortowanie wielopoziomowe
 • SEQUENCE (SEKWENCJA) – generuje sekwencje wartości wg kryteriów
 • RANDARRAY (LOSOWA.TABLICA) – zwraca tablicę liczb losowych

Przeprowadzam kompleksowe szkolenie w Londynie w Excelu jak również specjalne warsztaty z nowości w Excelu, na które serdecznie zapraszam.

 

Dodaj komentarz