PESEL w Excelu

PESEL w Excelu

Weryfikator PESEL w Excelu, sprawdza poprawność wprowadzonego numeru PESEL oraz podaje informacje zakodowane w tym numerze.

PESEL w Excel-u
PESEL to jest Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Zawiera unikalny ciąg 11 cyfr wg zasady:
RRMMDDSSSSK gdzie:
RR – Ostatnie dwie cyfry roku narodzin
MM – Cyfry miesiąca narodzin*
DD – Cyfry dnia urodzenia
SSSS – Numer seryjny
K – Cyfra kontrolna

* – Korekta 3 cyfry PESEL-u dla narodzin w latach:
1800-1899 – dodajemy 8
1900-1999 – brak
2000-2099 – dodajemy 2
2100-2199 – dodajemy 4
2200-2299 – dodajemy 6

Ponadto 10 cyfra reprezentuje płeć, parzysta dla dziewczynek oraz nieparzysta dla chłopców.

Instrukcja obsługi pliku

✅Pobierz bezpłatną wersję, klikając poniżej:

Pobierz PESEL w Excelu

✅ Użytkowanie pliku jest bezpieczne, gdyż nie wymaga wprowadzania danych osobistych w sieci Internet.

✅ Obsługa pliku jest bardzo prosta. Wystarczy wstawić numer PESEL w odpowiednich komórkach w piątym wierszu.

Wstaw PESEL

Arkusz ten jest przystosowany do poprawnej kalkulacji w kolejnych stuleciach aż do nadejść 2300 roku.

Dla solenizantów arkusz zawiera niespodziankę 🤔

Pobrany Arkusz Kalkulacyjny:

  • Sprawdza czy każda z 11 komórek zawiera cyfrę.
  • Sprawdza poprawność danych na podstawie algorytmu kontrolnego.
  • Ustala płeć na podstawie przedostatniej cyfry. Jeśli jest to cyfra parzysta to reprezentuje kobietę, jeśli nie, to mężczyznę.
  • Oblicza wiek właściciela na podstawie początkowych 6 cyfr numeru.

Jak działa algorytm poprawności danych PESEL?

  • Mnożymy początkowe 10 cyfr PESEL-u kolejno przez 1,3,7,9,1,3,7,9,1,3
  • Sumujemy wyniki ostatnich cyfr powyższych działań
  • Ostatnią cyfrę rezultatu powyższej sumy odejmujemy od 10
  • Ostatnia cyfra otrzymanego rezultatu musi być równa cyfrze kontrolnej Peselu.

Jeśli masz jakieś uwagi bądź sugestie, skomentuje post lub wyślij mi wiadomość.

Dodaj komentarz