Archiwum kategorii: Sport

Prognoza czasu biegacza kalkulator

Prognoza czasu biegacza

Jak obliczyć czas pokonania nowego dystansu na podstawie czasu dystansu już pokonanego? Służy do tego formuła, którą stworzył amerykański inżynier Peter Riegel

T2=T1×(D2÷D1)1.06

gdzie T1 i D1 to czas i dystans w ostatnim wyścigu, a T2 i D2 to przewidywany czas i dystans w nadchodzącym wyścigu. Równanie jest proste i łatwe w użyciu. Otrzymany wynik należy traktować jedynie jako prognozę. Nie uwzględnia on bowiem takich czynników mających wpływ na wynik końcowy jak: predyspozycja w danym dniu, pogoda, warunki na trasie, poziom wzniesień czy rodzaj nawierzchni. Niemniej jest to dobry punkt odniesienia, uwzgledniający istotne czynniki na podstawie dotychczasowych rezultatów biegacza.

Budowa arkusza kalkulacyjnego

W załączonym pliku Prognoza czasu biegacza w Excel-u, wykorzystałem powyższą formułę, aby stworzyć prosty kalkulator dostępny w pierwszym arkuszu Prognoza.

prognoza czasu biegacza

W załączonym pliku Prognoza czasu biegacza w Excel-u, wykorzystałem powyższą formułę, aby stworzyć prosty kalkulator dostępny w pierwszym arkuszu Prognoza.

Aby arkusz zliczał poprawnie musza być wstawione poprawnie wszystkie dane w żółtych polach.

Budowa i opis tabeli:

 • Dystans – Dystans podany w km.
 • Zawody – Nazwa zawodów odpowiadające dystansowi.
 • Ranking – Wygenerowany ranking, naszych przebiegniętych dystansów. 1 oznacza, że na danym dystansie wg. reguły Regiel’a przebiegliśmy najszybciej spośród wszystkich dystansów.
 • Podaj swoje czasy > Podajemy swoje najlepsze wyniki na odpowiadających dystansach.
 • Potencjalny czas, prognoza – Obliczony zostanie potencjalny czasu na wszystkich dystansach na podstawie przebiegniętym najszybciej, czyli wg ranking 1.
 • Twoje tempo obliczone na podstawie podanego czasu.
 • Potencjalne tempo, prognoza obliczone na podstawie potencjalnego czasu.

Pozycja Rankingu wskazuje nam na którym dystansie istnieje możliwość poprawienia własnego wyniku. Im niższy ranking tym wyższy potencjał wzrostowy.Wykres przedstawia potencjalne tempo na wszystkich dystansach kontra dotychczasowe na podstawie najszybciej pokonanego dystansu wg reguły Riegel’a.

Pobieranie arkusza Prognoza czasu biegacza

Pobierz Excel Prognoza czasu biegacza, klikając poniżej:

Pobierz Excel Kalkulator Biegacza

Podobne zagadnienia i sztuczki w Excel-u można nauczyć się u mnie na kompleksowym Szkoleniu w Londynie.

Excel Kalkulator Biegacza arkusz do pobrania

Excel Kalkulator Biegacza

Excel Kalkulator Biegacza
Kalkulator biegacza, który stworzyłem w arkuszu kalkulacyjnym, dostępny jest do pobrania na dole artukułu albo w zakładce Pobierz.

Cechy arkusza kalkulacyjnego do pobrania:

 • Po deklaracji celu oraz dystansu, automatycznie zlicza prędkość oraz tempo w kilometrach oraz milach.
 • Po deklaracji tempa oraz jednostki tempa, automatycznie zlicza prędkości oraz czas na pokonanie popularnych dystansów oraz na poszczególnych odcinkach Maratonu.
 • Konwertuje pomiędzy jednostkami SI oraz Imperialnymi używanymi m.in. na wyspach Brytyjskich.
 • Konwertuje pomiędzy Tempem a Prędkością.
 • To interaktywna wizualizacja.
 • Opaska Tempa do wydrukowania.

Jednostki miary biegacza

Tempo jest to czas najczęściej podawany w minutach, jaki jest potrzebny na pokonanie 1 km. Alternatywnie podajemy czas na pokonanie 1 mili bądź też na pokonanie specjalnego dystansu np. okrążenia.

Prędkość jest to długość drogi do czasu. W układzie SI najczęściej podajemy ilość kilometrów jaką zdołamy pokonać w ciągu jednej godziny [km/h] ewentualnie ilość metrów na sekundę [m/s]. W Wielkiej Brytanii oraz dawnych koloniach brytyjskich używane są jednostki imperialne, dlatego prędkość podajemy w milach na godzinę [mil/h].

Do przekonwertować mil na kilometry w Excel-u służy formuła:

=CONVERT(1,"mi","km")

W pierwszym argumencie funkcji zamiast liczby 1 możemy wstawić adres komórki, w której podana jest liczba, która chcemy przekonwertować.

1 mila = 1.609344 kilometrów.

Ustawiania kalkulatora biegacza.

Uwaga! Wypełniamy tylko żółte komórki w czerwonej ramce. Pozostała cześć arkusza jest w pełni zautomatyzowana i zabezpieczona przed zapisem.

W górnej części arkusza po zadeklarowaniu Celu (ważne aby zachować format gg:mm:ss) oraz Dystansu (z listy rozwijalnej) w tabelce obok otrzymamy Tempo oraz Prędkość w kilometrach oraz milach.

Poniżej deklarujemy:

 1. Tempo czyli czas podany we właściwym formacie gg:mm:ss.
 2. Jednostka do wyboru z listy rozwijalnej [czas/km] lub [czas/mila].
 3. Skok w sekundach w kolumnie Tempo pomiędzy rzędami w tabelce z wynikami.

Jak obliczyć w Excel-u prędkość znając tempo?

Znając Tempo, koniecznie zapisane w formacie gg:mm:ss w komórce Excela (np. C15), możemy obliczyć prędkość za pomocą formuły:

=24/(C15*24)/24

Obliczanie czasu potrzebnego na pokonanie różnych dystansów na podstawie zadeklarowanego tempa.

Jeśli w kolumnie C począwszy od komórki C15, podane jest tempo w formacie gg:mm:ss, a w wierszu 15 począwszy od G15 dystans do pokonania. Formuła w tym wyprzypadku dla komórki G15 wyglada tak:

=($C15*24)*G$13/24

Symbol dolara ($) przed litera C w adresowaniu komórki powoduje, że niezależnie, gdzie wkleimy formułę, adresowanie kolumny C pozostanie niezmienne natomiast jeśli pojawi się przed cyfrą np .15 powoduje, że adresowanie rzędu 15 pozostanie bez zmian.


Na wykresie obok przedstawiony jest czas na pokonanie popularnych dystansów na podstawie zadeklarowanego Tempa.

W dolnej części arkusza znajduje się tabelka z realizacją planu Tempa w milach, zadeklarowanego wyżej. W żółtych polach podajemy prawdziwy Czas osiągany na poszczególnych odcinkach maratonu. Dzięki czemu, możemy na bieżąco kontrolować, jak odbywa się realizacja Planu w stosunku do założonego Tempa. W kolumnie Różnica na czerwono zaznaczona jest różnica, kiedy realizacja jest planu jest ujemna.

Pobieranie arkusza Excel Kalkulator Biegacza

Pobierz Excel Kalkulator Biegacza, klikając poniżej:

Pobierz Excel Kalkulator Biegacza

Podobne zagadnienia i sztuczki w Excel-u można nauczyć się u mnie na kompleksowym Szkoleniu w Londynie.

English Version

Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS Excel

Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS Excel

Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS ExcelС 14 июня по 15 июля 2018 года на футбольном стадионе России состоится Чемпионат мира по футболу, известный, как Мундиаль. Так же, как для Чемпионата Европы по футболу в 2016 году, в этом году предоставлено бесплатную интерактивную таблицу в MS Excel для Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Автоматизация в таблице прогноза Чемпионата Мира по футболу 2018

 • Местное время соответствует основанию выбора часового пояса;
 • Вычисление сыгранных матчей, очков за гол, рейтинг УЕФА;
 • Групповые столы для дополнительных вопросов (участникам, набравшим одинаковое количество очков);
 • Таблица ранжирования команд третьего места;
 • Сортировка команд на основе текущей позиции;
 • Условное форматирование;
 • Отображает нужные команды в правильных ячейках.

Электронная таблица была создана без использования кода VBA и содержит расписание, даты и время матча. Добавлено варианты выбора часового пояса и языка. После дополнения баллов между командами в резерве, электронная таблица автоматически вычисляет голы, обновляет данные в таблице, сортирует таблицу в соответствии с Правилами ФИФА и назначает команду на следующий этап конкурса в нужное время и место.

Правила букмекерской игры

Игрок заполняет лист, используя только желтые поля. Результат матча индивидуален для каждого игрока. Результаты матчей (серые квадраты) берутся с листа Евро, а в системной формуле подсчитывается количество очков, которые каждый игрок заработал в каждом матче, на основе следующих правил:

  1. Если игрок правильно предсказал точный исход матча (результат и счет), он получит 3 балла.
  2. Если игрок правильно предсказал победителя матча или ничью, он заработает 1 очко.
  3. В любом другом случае игрок получит 0 очков.
  4. Если несколько игроков получают одинаковое количество очков, то место в таблице будет определяться на основании того, какой из игроков предсказал точный результат в большинстве случаев.
  5. В других случаях игроки будут занимать ту же позицию.
  6. Эти правила применяются автоматически; поэтому таблица суммирует результаты всех игроков.

БЕСПЛАТНАЯ загрузка электронных таблиц

Загрузка Excel таблицы Чемпионата мира по футболу 2018 не требует какого-либо дополнительного программного обеспечения или какой-либо регистрации, а также не содержит кода VBA. Просто нажмите кнопку ниже, сохраните файл и наслаждайтесь поддержкой своей команды и сохраняйте спокойствие во время соревнований, если это возможно.

Чемпионат мира Россия 2018 в формате Excel

Если вам интересно получить расширенную версию Excel PRO Тотализатора Чемпионату мира по футболу 2018, для визуализации 20 игроков и панелей, а также специальный доступ к расширенным функциям и методам, используемым в этой таблице, включая полный доступ к другим моим Приложениям, пожалуйста, посетите магазин, ниже.

Download Free

English Version