Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS Excel

Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS Excel

Чемпионат мира Россия 2018 Таблицы в MS ExcelС 14 июня по 15 июля 2018 года на футбольном стадионе России состоится Чемпионат мира по футболу, известный, как Мундиаль. Так же, как для Чемпионата Европы по футболу в 2016 году, в этом году предоставлено бесплатную интерактивную таблицу в MS Excel для Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Автоматизация в таблице прогноза Чемпионата Мира по футболу 2018

 • Местное время соответствует основанию выбора часового пояса;
 • Вычисление сыгранных матчей, очков за гол, рейтинг УЕФА;
 • Групповые столы для дополнительных вопросов (участникам, набравшим одинаковое количество очков);
 • Таблица ранжирования команд третьего места;
 • Сортировка команд на основе текущей позиции;
 • Условное форматирование;
 • Отображает нужные команды в правильных ячейках.

Электронная таблица была создана без использования кода VBA и содержит расписание, даты и время матча. Добавлено варианты выбора часового пояса и языка. После дополнения баллов между командами в резерве, электронная таблица автоматически вычисляет голы, обновляет данные в таблице, сортирует таблицу в соответствии с Правилами ФИФА и назначает команду на следующий этап конкурса в нужное время и место.

Правила букмекерской игры

Игрок заполняет лист, используя только желтые поля. Результат матча индивидуален для каждого игрока. Результаты матчей (серые квадраты) берутся с листа Евро, а в системной формуле подсчитывается количество очков, которые каждый игрок заработал в каждом матче, на основе следующих правил:

  1. Если игрок правильно предсказал точный исход матча (результат и счет), он получит 3 балла.
  2. Если игрок правильно предсказал победителя матча или ничью, он заработает 1 очко.
  3. В любом другом случае игрок получит 0 очков.
  4. Если несколько игроков получают одинаковое количество очков, то место в таблице будет определяться на основании того, какой из игроков предсказал точный результат в большинстве случаев.
  5. В других случаях игроки будут занимать ту же позицию.
  6. Эти правила применяются автоматически; поэтому таблица суммирует результаты всех игроков.

БЕСПЛАТНАЯ загрузка электронных таблиц

Загрузка Excel таблицы Чемпионата мира по футболу 2018 не требует какого-либо дополнительного программного обеспечения или какой-либо регистрации, а также не содержит кода VBA. Просто нажмите кнопку ниже, сохраните файл и наслаждайтесь поддержкой своей команды и сохраняйте спокойствие во время соревнований, если это возможно.

Чемпионат мира Россия 2018 в формате Excel

Если вам интересно получить расширенную версию Excel PRO Тотализатора Чемпионату мира по футболу 2018, для визуализации 20 игроков и панелей, а также специальный доступ к расширенным функциям и методам, используемым в этой таблице, включая полный доступ к другим моим Приложениям, пожалуйста, посетите магазин, ниже.

Download Free

English Version

Podwójne kliknięcia w Excelu – 18 sztuczek

Podwójne kliknięcia w Excelu

Podwójne kliknięcia w Excelu

18 sztuczek za pomocą podwójnego kliknięcia myszą w Excelu:

1. Zatwierdzanie z pominięciem klawisza OK

Podczas formatowania komórek, otwiera się okno, w którym można zmienić ustawienia i zatwierdzić je przyciskiem OK. Można tą czynność pominąć dwukrotnie kliknąć na konkretnych ustawieniach.
Skip the OK button

2. Zwinięcie / rozwinięcie wstążki

Poprzez podwójne kliknięcie którejkolwiek karty, wstążkę można zwinąć bądź rozwinąć w celu zwiększenia widoczność powierzchni arkusza.
[Ctrl]+[F1].
Collapse the Ribbon
Aby przywrócić wstążkę z powrotem, należy ponownie dwukrotnie kliknąć w wybrana karte

3. Zmiana nazwy arkusza

Poprzez dwukrotne kliknięcie na nazwie arkusza, podświetla się ta nazwa co oznacza, że można teraz wprowadzić nową nazwę.
[Alt]+[O][H][R].
Rename Sheet

4. Zablokowanie malarza formatu

Dwukrotne kliknięcie przycisku malarz formatów powoduje, zablokowanie go co oznacz, że zaadaptowany format można używać wielokrotnie.
format painter
Aby wyłączyć zablokowanie malarza formatów, należy kliknąć ponownie jego przycisk lub nacisnąć klawisz ESC.

5. Autouzupełnianie danych

a) Po zaznaczeniu jednej komórki
Jeśli najedziemy myszką na prawy dolny róg komórki, wyświetli się nam czarny krzyżyk. Podwójne jego kliknięcie spowoduje wypełnienie kolumny w dół tą samą formułą aż do momentu, gdzie ciąg wypełnienia w poprzedzającej kolumnie się zakończy.
W przypadku, gdy pierwsza komórka zawiera format daty, autouzupełnianie wypełni się tak, że każda kolejna powstała komórka będzie domyślnie kolejną datą. Natomiast w przypadku, gdy pierwsza komórka zawiera tekst zakończony cyfrą, autouzupełnianiem będzie tekst z kolejną liczbą.
auto fill down
b) Po zaznaczeniu wielu komórek, wypełnienia danych nastąpi na podstawie algorytmu uwzgledniającego wskazane dane.

6. Auto dostosowanie szerokości kolumn lub wysokości wierszy

a) Szerokość kolumn
Zaznacz kolumnę bądź kolumny, które chcesz, aby optymalnie auto dopasowały swoją szerokość na podstawie zawartości w danych kolumnach. Następnie dwukrotnie kliknij na prawą krawędź nagłówka kolumny.
[ALT]+[O][C][A].
adjast columns

b) Wysokość wierszy
Analogicznie można dostosować wysokość kolumn do zawartości w wybranych wierszach poprzez ich zaznaczenie oraz dwukrotne klikniecie krawędzi dolnej nagłówka wiersza.

7. Szybki skok na brzegi tabeli

[Ctrl]+(Arrow) 
jump to edge

8. Wygenerowanie poszczególnych rekordów z wyników tabeli przestawnej

Pivot Table Data

9. Formatowanie wyświetlanych wartości w tabeli przestawnej.

Podwójne klikniecie na nagłówku w tabeli przestawnej spowoduje wyświetlenie ustawień formatowania wartości w kolumnie.

10. Wyświetlenie serii danych z tabeli przestawnej

11. Wyłączenie podziału okna

Podwójne kliknięcie w pasek podziału pionowego lub poziomego okna spowoduje jego usunięcie.

Skrót klawiaturowy [ALT]+[W][S] włącza lub wyłącza obydwa paski podziału okna.

12. Powiększanie / pomniejszanie okna

[windows]+[down]/[up].
maximise or minimise

13. Śledzenie formuły

a) Podwójne kliknięcie w pasek formuły zawierający formułę spowoduje podświetlenie kolorowo komórki użyte w równaniu [F2].
b) Natomiast podwójne kliknięcie w komórkę zawierający formułę spowoduje zaznaczenie komórek użytych w równaniu.

14. Otwarcie okna formatowania wykresu

15. Edytowanie tekstu w kształcie

16. Zamykanie pliku

Podwójne kliknięcie w lewym górnym rogu arkusza spowoduje próbę zamknięcia aktywnego pliku. Jeśli w pamięci zachowały się niezapisane zmiany pojawi się okno z zapytaniem czy je zapisać, jeśli natomiast plik został zapisany, to spowoduje jego zamknięcie.
[Alt]+[F4].
Close Excel

17. Śledzenie źródła zdjęcia wykonanego aparatem.

Podwójne kliknięcie na zdjęcia spowoduje przekierowanie na oryginalne źródło obiektu fotografowanego pod warunkiem, ze znajduje się w tym samym arkuszu. Jak robimy zdjęcia – aparat w Excelu?

18. Zaznaczenie wyrazu

Podwójne kliknięcie na wyraz w pasku formuły powoduje jego zaznaczenie podobnie jak w innych aplikacjach MS Office.

Potrójne kliknięcie na pasku formuły w którym znajduje się więcej niż jeden wyraz spowoduje zaznaczenie całego akapitu podobnie jak w innych aplikacjach MS Office

English Version

Dokąd zmierza Europa po Brexicie?

Dokąd zmierza Europa po Brexicie?

Dokąd zmierza EuropaW 2016 Brytyjczycy opowiedzieli się w referendum za wyjściem z Unii Europejskiej. Szczegółowe wyniki dostępne są np. na BBC. Oczywiście przyczyn takie stanu rzeczy jest wiele, ja zwrócę uwagę na nieszczególnie eksponowane aspekty, w szeroko pojętych mediach, bynajmniej nie tylko dominujących.
Poniżej wykres przedstawiający wyniki poparcia dla pozostania w strukturach Unii Europejskiej badania opinii publicznej, opublikowane przez różne ośrodki badań na przestrzeni ostatnich lat. Od początku tego roku poziom zwolenników pozostania w struktaurach Unii Europejscy ukształtował sie na pewnym poziomie, podczas gdy przeciwników przybywało kosztem niezdecydowanych. Widać, że szale zwycięstwa przeciwnicy pozostania w UE przechyli na finiszu kampanii wyborczej. To oni rozłożyli właściwie siły i skutecznie zawalczyli o niezdecydowany elektorat, na ostatniej prostej.
UK_EU_referendum_poparcie

Czy aby na pewno był to Brexit?

Czy aby na pewno Brytyjczycy zapragnęli wyjść z Unii czy to Unia zapragnęłaby by Brytyjczycy z niej wyszli? Sceptycyzm Brytyjczyków wobec poczynań na kontynencie wpisał się na stałe we wzajemne relacje. Niejednokrotnie Wyspiarzom było nie po drodze z liderami Unii, natomiast w okresie kampanii wyborczej liderzy Unii nie zrobili nic by Brytyjczyków powstrzymać, a niejednokrotnie „dolewali oliwy do ognia”. Pomimo, że wyjście Zjednoczonego Królestwa rodzi potencjalnie dążenia innych krajów do pełnej suwerenności, „Eurokraci” unijni sprawiali wrażenie jakby chcieli się od Brytyjczyków uwolnić. Już dziś, kilka dni po referendum wydaje się, że w kuluarach Brukseli zrodził się wcześniej nowy plan Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Dokąd zmierza Europa? O szczegółach z pewnością niedługo się przekonamy.

Wpływ Brexitu na dążenia niepodległościowe Szkocji oraz Irlandii Północnej

Jaki efekt przyniosły wyniki referendum? Po pierwsze: dzień po referendum fraza „European Union” cieszy się niezwykłym powodzeniem w wyszykiwarce Google, szczególnie w Anglii. Poniżej oryginalny wykres z Google, przedstawiający popularność wyszukiwań w Anglii, fraz „European Union” w zestawieniu z „polish” dla porównania. Ten niebieski szczyt przypada na 24 czerwiec 2016r. czyli dzień po referendum, w którym to ogłoszono wyniki.
EU_trend
Po drugie: wparwdzie na marginesie ale nastapił natychmiastowy wzrost prymitywnych ataków na imigrantów w UK. A po trzecie: przede wszystkim, Szkocja, która zdecydowanie opowiedziała się za pozostaniem w UE utwierdziła się w swoich dążeniach niepodległościowych. W kampanii wyborczej straszak w postaci „Scotexit-u” z UK nie został praktycznie wykorzystany przez zwolenników pozostania w UE. Jest to bardzo niewygodny temat dla Anglików, niezależnie od podzielanych przez nich poglądów. Być może na wszelki wypadek woleli “nie wywoływać wilka z lasu”. Los Irlandii Północnej jak i Gibraltaru też pozostanie niepewny. Szczególnie mieszkańcy tego małego zamorskiego terytorium brytyjskiego w sposób wyjątkowo jednoznaczny jak na warunki demokratyczne zapragnęli pozostać w UE. Poparcie sięgnęło tam aż 95.9% wszystkich głosujących przy dużej 83.5% frekwencji. Większym lokalnym poparcie na świecie poszczycić się może chyba jedynie sprawujący m.in kontrole nad “właściwym przebiegiem głosowania jak i liczenia” Kim Dzong Un w Korei Północnej. Dodatkowo władze Hiszpanii mogą próbować wykorzystać ten fakt dla własnych celów.

Przepływ poparcia w regionach

referendum
Niezwykle interesujący jest przepływ poparcia w poszczególnym regionach Zjednoczonego Królestwa w referendum w roku 1975 oraz w roku 2016. Największym poparciem w 1975 roku cieszyły się zwolennicy członkostwa w Anglii 69%. Podczas gdy w ostatnim referendum zwolenników pozostania w Unii, Anglia ma najmniej bo 47%. Podobny przepływ miał miejsce w Walii z 65 % do 48 %. Południowa cześć wyspy obróciła się przeciwko Unii podczas gdy północna odwrotnie. Szkocja oraz Irlandia Północna zanotowały wzrost poparcia o 4 punkty procentowe dla pozostania w strukturach UE odpowiednio z 52% na 56 % w Irlandii Północnej oraz z 58 % do 62% w Szkocji. Brytyjczycy z południa zawiedli się członkostwem w Unii, kiedy to oczekiwania z przystąpienia były znacznie większe, natomiast “umiarkowani” z północy, być może nawet odczuli poprawę. Wprawdzie zbyt wygórowane nadzieje łatwiej jest zawieść, niemniej spadek poparcia w Anglii niemal o jedną trzecią jest przekonywujący, podobnie jak i podział historyczny regionalny w samej Wielkiej Brytanii, który zarysował się jak nigdy dotąd.

Jaką przyszłość wybierze Wielka Brytania?

Uwolnienie się z kagańca struktur „Socjalistycznych Republik Unii Europejskiej” stwarza przed Zjednoczonym Królestwem ogromną szansę i budzi nadzieje. Natomiast zastąpienie socjalistycznych regulacji płynących z Brukseli swoimi nic dobrego na przyszłość nie przyniesie. Sądząc po socjalistycznym bełkocie użytym podczas kampanii wyborczej po obu stronach konfliktu, można powątpiewać jak drogą pójdzie Wielka Brytania. Czy wykorzysta Brexit jako okazję by faktycznie wyprowadzić kraj z socjalnego marazmu i wejdzie na ścieżkę niezależnego dynamicznego rozwoju czy też wybierze drogę “socjalistycznej troski” polanej ksenofobicznym sosem? Czas pokaże. Dokąd zmierza Europa? Tutaj moje obawy są jeszcze większe.

“A poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna być zniszczona.” – JKM

Teczka TW Bolek, czyli przychodzi wdowa do IPN-u

Teczka TW Bolek w „szafie” Kiszczaków

teczka TW BOLEK

Wdowa po generale, Maria Teresa Kiszczak, magister ekonomii, „pisarka, poetka, doktorka nauk, członkini Stowarzyszenia ZAIKS, która napisała dziesięć książek”, zwróciła się do IPN-u z prośbą o wsparcie finansowe w zamian za przekazanie im oryginalnych materiałów, zawierających miedzy innymi (teczka TW BOLEK) – jako dowód współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. – “To trochę niesprawiedliwe mówić, że znaleźli coś, a jeszcze tego nie pokazali” – powiedziała Anna Domińska, córka Lecha Wałęsy. Pewnie dlatego, profesor Sławomir Cenckiewicz publikuje te materiały w mediach społecznościowych tak szybko jak to tylko możliwe. Linki zawierające skany dokumentów dostępne są: tutaj cz. 1 oraz tutaj cz. 2

Grudzień 1970

Edward Gierek został wybrany na stanowisko I sekretarza KC PZPR 20 grudnia 1970 r.,. zastępując Władysława Gomułkę, który stracił przychylność władz w ZSRR. Tę nominacje poprzedziły wydarzenia znane jako Grudzień 1970

Co i za ile można było kupić na początku lat 70-tych w PRL-u?

Z dokumentów dostarczonych do IPN-u ( m.in. dokument o numerze ewidencyjnym 12535) wynika, że agent Bolek w roku 1971 otrzymał łączną kwotę 9400 zł. W powieści żony Lecha Wałęsy można znaleźć m.in. takie zdanie: „Pralkę kupiliśmy dzięki temu, że mąż znów wygrał w totolotka”. Przeciętne roczne wynagrodzenie w kraju w 1971 r. wynosiło 28 296 zł., innymi słowy „Bolek” za donoszenie otrzymał zaledwie poniżej jednej trzeciej średniego krajowego wynagrodzenia. Była to mniej więcej cena telewizora. Dolar kosztował wtedy ok. 100 zł., a w Peweksie za dolara można było kupić np. pół litra wódki marki „Extra Żytnia”. Za ekwiwalent 9 400 zł. można więc było kupić 94 półlitrowe flaszki. Średnio na miesiąc daje to niespełna 8 sztuk, natomiast na dzień zaledwie ćwiartkę półlitrówki, czyli mniej niż „małpkę” o pojemności 200 ml.
Siła nabywcza w 1971 roku.
Niezależnie od preferencji alkoholowych nie są to niestety sumy zawrotne, szczególnie dla tych, którzy byli karmieni filmami o agencie 007. Pani Kiszczakowa ceniła się troszkę wyżej, gdyż za dostarczone przez siebie materiały zażyczyła sobie 90 tys. zł., co jest w zaokrągleniu równowartością dwóch bieżących średnich wynagrodzeń w kraju i daje w sumie 2,5 tys. butelek „Żytniej” po dzisiejszej cenie 20 zł. za sztukę. Według tych wyliczeń na jeden dzień w roku przypada aż 7 pełnych flaszek. IPN nie docenił jednak wkładu pani Kiszczakowej w ocalenie pamięci narodowej i nie przyznał jej żadnego wynagrodzenia.

Wyniki wyborów do Sejmu 2015 za granicą

Wyniki wyborów do Sejmu 2015 za granicą.

wyniki_wyborow_za_granica

W niedzielę 25 października 2015r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Frekwencja w kraju wyniosła 50,92%, natomiast za granicą oddano 173 384 głosów. Tymczasem w wyborach prezydenckich, które odbyły się w maju, w pierwszej turze oddano 164 296 głosów, a w drugiej 158 499. Trzeba nadmienić, że tym razem za granicą powołano więcej komisji. Polacy przebywający za granicą mieli możliwość głosowania w 500 Okręgowych Komisjach Wyborczych (OKW) rozsianych po całym świecie. Frekwencja najbardziej dopisała na Wyspach Brytyjskich, gdzie głosowało 31% wszystkich głosujących za granicą. W dalszej kolejności Polacy za granicą najczęściej głosowali w Stanach Zjednoczonych – 14% i w Niemczech – 11%. Wszystkie głosy za granicą zostały dodane w Okręgu Wyborczym nr 19 w Warszawie I w wyborach do Sejmu oraz nr 44 w wyborach do Senatu. Podobnie jak w wyborach prezydenta RP, wyniki wyborów z zagranicy dość znacznie różniły się do rezultatów uzyskanych w kraju.

wyniki wyborów do Sejmu 2015
Polacy za granicą nie są indoktrynowani przez mainstreamowe media w takim samym stopniu jak rodacy w kraju. Media te są na garnuszku Skarbu Państwa, bądź ich budżety są uzależnione od wpływów reklamowych pochodzących z państwowego budżetu. Ponadto za granicą do rozdysponowania jest znacznie mniej synekur niż w kraju. W związku z tym atrakcyjność partii najbardziej wpływowych w Polsce, czyli PO i PSL-u, była przez to znacznie mniejsza. Wyniki wyborów za granicą przedstawiają się następująco. PO, mająca poparcie do Sejmu w kraju na poziomie 24%, w Wielkiej Brytanii uzyskała już tylko 15%, PSL natomiast w kraju miał ponad 5%, podczas gdy w Wielkiej Brytanii poparcie zbliżone do zera.

PiS za granicą (nawet z uwzględnieniem Ameryki Północnej, gdzie poparcie dla tej partii wynosi ponad 70%) wypada również słabo w porównaniu do poparcia w kraju. W Wielkiej Brytanii poparcie to wynosi tylko 23%, podczas gdy w kraju 38%. Polacy za granicą, a w szczególności w Wielkiej Brytanii, nie są zainteresowani pozornym sporem kreowanym przez PO i PiS, i toczonym z powodzeniem w kraju przy wsparciu mediów. Z jednej strony reżimowe media atakowały PiS, by odwracać uwagę od rozliczenia PO i PSL-u, ale z drugiej strony nie przedstawiały żadnej alternatywy. Chcąc nie chcąc, widz bądź czytelnik miał do wyboru: PO, czyli elektorat wystraszony nadejściem Kaczyńskiego i innych „potworów”, bądź, jeśli był w opozycji do rządzących, naturalnie PiS. Natomiast Polacy za granicą w znacznie większym stopniu korzystają z innych mediów ponad tymi, którymi są karmieni Polacy w kraju. Najbardziej za granicą zyskał Komitet Wyborczy KORWIN, który otrzymał aż 13% głosów, co oznacza wzrost o ponad 7 punktów procentowych w porównaniu do wyniku w całym kraju. Jeśli natomiast porównany z wynikami tylko w Wielkiej Brytanii, to KW KORWIN uzyskałby 20% poparcia, podczas gdy w kraju niespełna 5%. Oznacza to czterokrotnie większy udział procentów przy stosunkowo dużej, w porównaniu do innych obwodów zagranicznych, frekwencji gdzie wydano 54 460 kart do głosowania.

Wpływ zagranicy na wynik wyborczy

Udział procentowy głosów zza granicy w wyborach do Sejmu w okręgu nr 19 wyniósł 16%, natomiast do Senatu w okręg nr 44 aż ponad 44%. Różnica wynika z wielkości okręgów do Sejmu i Senatu. W Senacie jest ich znacznie więcej, bo aż 100 mniejszych jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), przy tylko 41 większych okręgach w wyborach do Sejmu. Dlatego też udział procentowy jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości okręgu przy tej samej bądź zbliżonej frekwencji za granicą. Jak wyglądał podział mandatów do Sejmu w okręgu nr 19 bez uwzględnienia zagranicy? Po przeprowadzeniu symulacji okazało się, że Kukiz’15 uzyskałby jeden mandat mniej z zyskiem dla PO. W tym konkretnym przypadku posłem zostałby Jacek Kozłowski, a nie Jacek Wilk. W dużym uproszczeniu można więc powiedzieć, że Jacek Wilk zawdzięcza mandat głosom obywateli spoza Polski, a precyzyjniej głosom z Wielkiej Brytanii. Bez głosów z Wysp Jacek Wilk nie zostałby w tych wyborach posłem.

Czy głosowanie ma znaczenie?

nie_glosuje

Stwierdzenie, że każdy głos jest ważny, brzmi banalnie, jest to jednak istotny fakt. Twój głos jest równie ważny jak każdy inny. I tym bardziej istotny, że należy do zbioru jakiejś wspólnoty interesu bądź idei. Przekonanie, że nie warto głosować, gdyż mój głos nic nie zmieni, jest błędne. Jednak grupa ludzi tak rozumujących stanowi niemałą zbiorowość w społeczeństwie. Według cenzusu z 2011r. Polaków w Anglii i Szkocji w 2011 było znacznie więcej niż pół miliona. Trzeba dodać do tego emigrantów w Szkocji i Irlandia Północnej oraz nowo przybyłych po 2011 roku. Można z powodzeniem przyjąć szacunki na poziomie conajmniej 800 tys. polskiej emigracji w UK z czego część ze względu na wiek nie jest uprawnione do głosowania. Do urn poszło niewiele ponad 54 tys., czyli prawdziwa frekwencja w Wielkiej Brytanii wynosiła z całą pewnością poniżej 10%. Nie lepsza sytuacja jest w pozostałych krajach. Frekwencja utrzymuje się tam na bardzo niskim poziomie. Faktem jest, że część Polaków nie po to emigrowała z kraju, żeby angażować się w jego losy zza granicy. Niemniej, mając takie możliwości decydowania o losach ojczyzny, czy łatwość głosowania korespondencyjnego, jeśli nawet nie ma w pobliżu komisji wyborczej, niewiele trzeba by na prawdę wiele zmienić.