Wyniki wyborów prezydenckich za granicą.

Polacy za granica

Redukcja komisji wyborczych za granicą.

W niedzielę 10 maja 2015 r. odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo wzrostu liczby Polaków na emigracji, organizator zmniejszył liczbę Obwodowych Komisji Wyborczych za granicą w porównaniu do poprzednich wyborów w 2010r. Liczne skupiska Polaków zostały odcięte od lokali wyborczych. W dużych aglomeracjach, jak amerykańskie Detroit, Boston, niemiecki Dortmund czy irlandzki Limerick, komisje zostały zlikwidowane, w innych miejscach ich liczbę ograniczono.

Pomimo, że w Wielkiej Brytanii zlikwidowano 15 proc. komisji, nastąpił znaczący wzrost liczby głosujących. W porównaniu do rekordowego 2010 roku zagłosowało o 60 proc. więcej uprawnionych, podczas gdy w Polsce frekwencja spadła. Oznacza to, że przeciętne obciążenie komisji w Zjednoczonym Królestwie wzrosło o prawie 90 proc., w poszczególnych przypadkach wzrost miał poważne konsekwencje, o czym poniżej.

W tym kontekście warto się przyjrzeć wynikom uzyskanym przez poszczególnych kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej w Wielkiej Brytanii.

komisje wyborcze w UK

Oprócz „udogodnień” w postaci redukcji liczby komisji, wprowadzono także głosowanie korespondencyjne za granicą. Oznaczało to, że podczas liczenia, komisje miały dodatkowo „urozmaiconą pracę” dzięki wątpliwej przyjemności zmagania się z kopertami.

Dlaczego wyborcom za granicą ogranicza się możliwość uczestniczenia w procesie demokracji? W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera apel „reżimowego eksperta” prof. Janusza Czapińskiego: „Módlmy się, by młodzi radykałowie wyemigrowali z Polski”. Za „radykalnych” Prezydent Bronisław Komorowski uznał przeciwników politycznych.

Poparcie kandydatów antysystemowych za granicą.

Do drugiej tury weszli Andrzej Duda, przedstawiciel PiS, który otrzymał 34,76 proc. głosów, oraz obecnie piastujący stanowisko prezydenta Bronisław Komorowski, popierany przez PO, który uzyskał 33,77 proc. głosów. Obydwaj kandydaci uzyskali łącznie 68,53 proc. wszystkich głosów, natomiast przedstawiciele tzw. opcji „antysystemowej”, za których uznaje się Pawła Kukiza, Janusza Korwin-Mikkego, Mariana Kowalskiego, Grzegorza Brauna, Jacka Wilka i Pawła Tanajno, uzyskali w sumie ponad 25 proc. wszystkich głosów. Biorąc pod uwagę wyniki wyborów na prezydenta tylko poza granicami kraju, do drugiej tury awansowałby Paweł Kukiz (38,36 proc.) oraz Andrzej Duda (24,66 proc.), a „opozycja antysystemowa” za granicą otrzymałaby ponad 50 proc. głosów.

systemowosc

Podobnie jak w poprzednich wyborach prezydenckich wśród emigracji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie tradycyjnie już zdecydowanie wygrywa przedstawiciel PiS-u uzyskując 65 proc. głosów, co w połączeniu z głosami na Bronisława Komorowskiego daje aż 80 proc. wszystkich głosów. Zupełnie inne nastroje panują na Wyspach Brytyjskich, gdzie osiedliła się tzw. „Nowa emigracja”. W Wielkiej Brytanii antysystemowcy uzyskali aż 69 proc., Paweł Kukiz uzyskał 53,41 proc., Janusz Korwin-Mikke – 11,07 proc., Grzegorz Braun – 2,91 proc., Marian Kowalski – 1,09 proc., Jacek Wilk -0,39 proc. oraz ostatni Paweł Tanajno – 0,30 proc., który wyprzedził przedstawiciela PSL-u Adama Jarubasa. Natomiast obecnie urzędujący prezydent uzyskał 14,23 proc. głosów, czyli głosował za niego zaledwie co siódmy wyborca w Wielkiej Brytanii.

poparcie na wyspach

Wpływ głosowania korespondencyjnego na poparcie kandydatów.

Jeżeli porównamy wyniki wyborów za granicą w komisjach, które obsługiwały głosowanie korespondencyjne, z pozostałymi komisjami, okaże się, że Prezydent Bronisław Komorowski w tych pierwszych uzyskał aż 27 proc. głosów, w drugich zaś zaledwie 17 proc.. Trudno ten fenomen uzasadnić, tym bardziej, że różnice te są wyjątkowo duże. O anomaliach wyborczych podczas wyborów samorządowych w 2014 pisałem również poprzednio. Zobacz cuda w urnie wyborczej.

korespondencyjnosc

Excel VBA London in Business.

stronawbudowie

Microsoft Excel is one of the most popular computer applications being used for several purposes across the globe by variety of users. In fact it is one of those few computer programs that play an important role in delivering value to all kinds of business enterprises and organizations. Microsoft Excel is essentially a spreadsheet application that enables one to perform complex calculations, develop pivot tables and create data by using graphical and interpretative tools. There is not an iota of doubt that excel is one of the key ingredients in ensuring a business organization’s success, however the real challenge lies in determining how and for what purposes this amazing program can be used.

Undoubtedly, different business organizations running on varied business lines have different business prospects and goals in mind that they want to achieve through the use of Excel. Basically all a business organization needs is the right amount of freedom and tools to customize its Excel programs in order to derive standard results and reports that it requires and this is where VBA comes to their rescue. VBA is a programming language that stands for Visual Basic Applications and essentially a tool that people can use to develop programs in order to control the features and functioning of Excel.

A number of corporate people are of the opinion that Excel is the language of business enterprises in the present times and VBA is the ultimate tool for mastering over this language. No matter an organization is looking for a real-time solution for preparing its cash or sales budget or is looking forward to analyze some scientific data or is desirous of creating invoices and other forms related to its business, it can easily do is with the use of Visual basic application. A VBA program lets one insert a string of text on variable spreadsheets, automates the task that an organization performs frequently and gives one the freedom to create a custom command, toolbar button and even the menu command etc. Basically, it lets one develop everything that is suitable for one’s organization and that too without any complications.

Now that it is pretty much clear that without the use of VBA, Excel functions would work just like anything standard and basic, it is extremely important for the organization to include Visual basic applications into its business stature to derive best financial results. The most ideal way of infusing this Excel revolution into one’s organization is by engaging Excel VBA Business London experts that have specialization in designing and developing VBA tools that fit in the needs and aspirations of the concerned organization. Excel VBA business London is a highly competitive industry in the present times as every organization whether big or small, manufacturing or trading is striving hard to hire best VBA consultants available, thus a business enterprise desirous of making its mark in the industry must hire most qualified and experienced VBA developers and experts exactly like the ones available at Excel Developer in London.

Excel VBA Expert in London

Incorporate excel VBA for automating and simplifying the tasks of making reports, budgets, charts, graphs, invoices and forms etc. in your business and let excel help you excel in your business prospects.