Badanie ryzyka zgonu sercowego w Excelu

Badanie ryzyka zgonu sercowego w Excelu.

Pol-SCORE 2015 służy do oszacowania 10-letniego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w [%]. SCORE czyli (Systematic Coronary Risk Evaluation) jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.  W Internecie dostępne są rożne kalkulatory do pomiaru tego ryzka. Jednakże ze względów bezpieczeństwa i konieczności udostępniania danych osobistych w sieci, postanowiłem stworzyć plik Badanie ryzyka zgonu sercowego
w Excelu.

Badanie ryzyka zgodnu sercowego w Excelu

Aby z niego skorzystać wystarczy go pobrać, zapisać w bezpiecznym miejscu na własnym dysku i wstawić swoje danych w odpowiednich rubrykach. Pobierz bezpłatną wersję, klikając poniżej:

Pobierz PESEL Excelu

Kalkulator Pol SCORE 2015 w Excelu

Ustawienia kalkulatora do wypełnienia:

  • Grupa czyli płeć oraz status palacza
  • Grupa wiekowa
  • Skurczowe ciśnienie tętnicze
  • Stężenia całkowite  cholesterolu.

Po wprowadzeniu danych, poniżej wyświetli nam się poziom ryzyka zgonu sercowego w %.

W arkuszu Tabela, dostępna jest prezentacja graficzna Pol SCORE 2015

Tabela-Pol-SCORE-2015

Zapraszam również do zapoznania się z innymi moimi projektami w Excelu dostępnymi w zakładce Pobierz, być może okażą się przydatne.

Dodaj komentarz