Archiwa tagu: biegacz

Excel Kalkulator Biegacza arkusz do pobrania

Excel Kalkulator Biegacza

Excel Kalkulator Biegacza
Excel kalkulator biegacza, który stworzyłem w arkuszu kalkulacyjnym, dostępny jest do pobrania na dole artukułu albo w zakładce Pobierz:

  • Konwertuje pomiędzy jednostkami SI oraz Imperialnymi używanymi m.in. na wyspach Brytyjskich,
  • Konwertuje pomiędzy Tempem a Prędkością.
  • Ponadto zlicza czas na pokonanie różnych dystansów przy deklaracji Tempa.
  • To interaktywna wizualizacja.

Jednostki miary biegacza

Prędkość jest to długość drogi do czasu. W układzie SI najczęściej podajemy ilość kilometrów jaką zdołamy pokonać w ciągu jednej godziny [km/h] ewentualnie ilość metrów na sekundę [m/s]. W Wielkiej Brytanii oraz dawnych koloniach brytyjskich używane są jednostki imperialne, dlatego prędkość podajemy w milach na godzinę [mil/h].

1 mila = 1.609344 kilometrów. W Excelu do przekonwertować mil na kilometry służy formuła:

=CONVERT(1,"mi","km")

W pierwszym argumencie funkcji zamiast 1 możemy wstawić adres komórki, w której podana jest liczba, która chcemy przekonwertować.

Tempo jest to czas najczęściej podawany w minutach, jaki jest potrzebny na pokonanie 1 km. Alternatywnie podajemy czas na pokonanie 1 mili bądź też na pokonanie specjalnego dystansu np. okrążenia.

Ustawiania kalkulatora biegacza.

  1. Tempo czyli czas podany we właściwym formacie gg:mm:ss.
  2. Jednostka do wyboru [czas/km] lub [czas/mila].
  3. Skok w sekundach w kolumnie Tempo pomiędzy rzędami.

Jak obliczyć w Excel-u prędkość znając tempo?

Znając tempo, koniecznie zapisane w formacie gg:mm:ss w komórce Excela (np. B8), możemy obliczyć prędkość za pomocą formuły:

=24/(B8*24)/24

Obliczanie czasu potrzebnego na pokonanie różnych dystansów na podstawie zadeklarowanego tempa.


Jeśli w kolumnie B począwszy od B8, podane jest tempo w formacie gg:mm:ss, a w wierszu 6 począwszy od F6 dystans do pokonania, to formuła w tym wyprzypadku dla komórki F8 wyglada tak:

=($B8*24)*F$6/24

Symbol dolara ($) przed litera B w adresowaniu komórki powoduje, że niezależnie, gdzie wkleimy formułę, adresowanie kolumny B pozostanie niezmienne natomiast jeśli pojawi się przed cyfra 6 powoduje, że adresowanie rzędu 6 pozostanie bez zmian.

Pobieranie arkusza Excel Kalkulator Biegacza

Pobierz Excel Kalkulator Biegacza, klikając poniżej:

Pobierz Excel Kalkulator Biegacza

Podobne zagadnienia i sztuczki w Excel-u można nauczyć się u mnie na kompleksowym Szkolenie w Londynie.