Podwójne kliknięcia w Excelu – 20 sztuczek

Podwójne kliknięcia w Excelu

Podwójne kliknięcia w Excelu

20 sztuczek z użyciem podwójnego kliknięcia myszą w Excelu:

1. Zatwierdzanie z pominięciem klawisza OK

Podczas formatowania komórek, otwiera się okno, w którym można zmienić ustawienia i zatwierdzić je przyciskiem OK. Można tę czynność pominąć dwukrotnie klikając na konkretnych ustawieniach.
Skip the OK button

2. Zwinięcie / rozwinięcie wstążki

Poprzez podwójne kliknięcie którejkolwiek karty, wstążkę można zwinąć lub rozwinąć w celu zwiększenia widoczności powierzchni arkusza.
[Ctrl]+[F1].
Collapse the Ribbon
Aby przywrócić wstążkę z powrotem, należy ponownie dwukrotnie kliknąć w wybraną kartę.

3. Zmiana nazwy arkusza

Poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy arkusza zostanie ona podświetlona, co oznacza, że można teraz wprowadzić nową nazwę.
[Alt]+[O][H][R].
Rename Sheet

4. Zablokowanie malarza formatu

Dwukrotne kliknięcie na przycisku malarza formatów powoduje jego zablokowanie, a zaadaptowany format można używać wielokrotnie.
format painter
Aby wyłączyć zablokowanie malarza formatów, należy ponownie kliknąć jego przycisk lub nacisnąć klawisz ESC.

5. Autouzupełnianie danych

a) Po zaznaczeniu jednej komórki i najechaniu myszką na prawy dolny róg komórki, wyświetli się czarny krzyżyk. Podwójne jego kliknięcie spowoduje wypełnienie kolumny w dół tą samą formułą, aż do komórki, w której kończy się ciąg wypełnienia sąsiedniej kolumny.
W przypadku, gdy pierwsza komórka zawiera format daty, autouzupełnianie wypełni się tak, że każda wypełniona komórka będzie domyślnie kolejną datą. Natomiast w przypadku, gdy pierwsza komórka zawiera tekst zakończony cyfrą, autouzupełnianiem będzie tekst z kolejną liczbą.

auto fill down
b) Po zaznaczeniu wielu komórek, wypełnienia danych nastąpi na podstawie algorytmu uwzględniającego wskazane dane.

6. Autodopasowanie szerokości kolumn lub wysokości wierszy

a) Szerokość kolumn
Zaznacz kolumnę bądź kolumny, które chcesz, aby optymalnie auto dopasowały swoją szerokość do ich zawartości w danych kolumnach. Następnie dwukrotnie kliknij na prawą krawędź nagłówka kolumny.
[ALT]+[O][C][A].
adjast columns

b) Wysokość wierszy
Analogicznie można dostosować wysokość wierszy do zawartości w wybranych wierszach, poprzez ich zaznaczenie oraz dwukrotne klikniecie krawędzi dolnej nagłówka wiersza.

7. Szybki skok na brzegi tabeli

[Ctrl]+(Arrow) 
jump to edge

8. Wygenerowanie poszczególnych rekordów z wyników tabeli przestawnej

Pivot Table Data

Podwójne kliknięcie na wynikach tabeli przestawnej powoduje wygenerowanie w osobnym arkuszu tabeli rekordów, ale tylko tych, które wpłynęły na ten wynik.

9. Formatowanie wyświetlanych wartości w tabeli przestawnej.

Podwójne kliknięcie na nagłówku w tabeli przestawnej spowoduje wyświetlenie ustawień formatowania wartości w kolumnie.

10. Tworzenie podkategorii serii danych z tabeli przestawnej

Podwójne kliknięcie na seriach danych w tabeli przestawnej spowoduje stworzenie podkategorii w tych seriach.

11. Wyświetlenie podkategorii serii danych w tabeli przestawnej

Podwójne kliknięcie w serie danych w tabeli przestawnej, które zawierają podkategorie spowoduje ich zwinięcie bądź rozwinięcie.

12. Wyłączenie podziału okna

Podwójne kliknięcie w pasek podziału pionowego lub poziomego okna spowoduje jego usunięcie.

Skrót klawiszowy  [ALT]+[W][S] włącza lub wyłącza obydwa paski podziału okna.

13. Powiększanie / pomniejszanie okna

[windows]+[down]/[up].
maximise or minimise

14. Śledzenie formuły

a) Podwójne kliknięcie w pasek formuły zawierający formułę spowoduje podświetlenie na kolorowo adresów komórek użytych w formule [F2].
b) Natomiast podwójne kliknięcie w komórkę zawierający formułę spowoduje zaznaczenie komórek użytych w równaniu.

15. Otwarcie okna formatowania wykresu

16. Edytowanie tekstu w kształcie

17. Zamykanie pliku

Podwójne kliknięcie w lewym górnym rogu arkusza spowoduje próbę zamknięcia aktywnego pliku. Jeśli w pamięci zachowały się niezapisane zmiany pojawi się okno z zapytaniem czy je zapisać, jeśli natomiast plik został zapisany, to spowoduje jego zamknięcie.
[Alt]+[F4].
Close Excel

18. Śledzenie źródła zdjęcia wykonanego aparatem.

Podwójne kliknięcie na zdjęcia spowoduje przekierowanie na oryginalne źródło obiektu fotografowanego pod warunkiem, ze znajduje się w tym samym arkuszu.

Jak robimy zdjęcia – aparat w Excelu? W Excelu istnieje możliwość sfotografowania w postaci obiektu graficznego wskazanego zakresu i wklejenia go w dowolnym miejscu. Opcja ta nie jest dostępna na wstążce co oznacza, ze można wywołać ja po przez dodanie ikonki do szybkiego pasku dostępu.

  • Customize Quick Access Toolbar
  • More commends…
  • Choose commends from: Command not in the Ribbon
  • Camera
  • Add >>
  • OK

  19. Zaznaczenie wyrazu

  Podwójne kliknięcie na wyraz w pasku formuły powoduje jego zaznaczenie podobnie jak w innych aplikacjach MS Office.

  20. Potrójne kliknięcie na pasku formuły, w którym znajduje się więcej niż jeden wyraz spowoduje zaznaczenie całego akapitu, podobnie jak w innych aplikacjach MS Office.

  English Version

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Michał

  Bardzo przydatne podpowiedzi 🙂 niby każdy korzysta z myszki ale nie każdy wie jak robić to wydajnie 🙂

Dodaj komentarz