Makro do łamania hasła w arkusz Excela

 

Sub BreakPassword()

  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer 
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

  On Error Resume Next

  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
  Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
  Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
   Exit Sub
  End If

  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *