Słownik pojęć i definicje w Excelu.

 

Arkusz kalkulacyjny Excel (Excel Spreadsheet) – jest to oprogramowanie służące do obliczeń i prezentacji graficznych danych.

Skoroszyt (Workbook) – Plik utworzony w aplikacji Excel. Każdy skoroszyt składa się z co najmniej 1 arkusza.

Arkusz (Sheet) – część składowa skoroszytu. Miejsce wpisywania i edycji danych, obliczeń i prezentacji danych.

Szablon (Template) – specjalny rodzaj pliku Excela z rozszerzeniem .xltx lub .xltm, który służy jako wzór dla innych podobnych.  Zapisane w nim elementy (w tym formuły i formatowanie)  są na stałe i nie muszą tworzone na nowo, za każdym razem kiedy tworzymy nowy plik.

Funkcja (Function) – zbudowana jest z nazwy oraz zawartym w nawiasie argumentem lub argumentami. Poszczególne argumenty funkcji są przedzielone przecinkiem w wersji angielskiej lub średnikiem w polskiej. Zwraca wynik albo tablice wyników.

Formuła (Formula) – Jest to każde poprawne działanie kalkulacyjne w komórce Excela, rozpoczynające się znakiem równości (=), wraz z całą zawartością, którego rezultatem jest wynik działania formuły. Formuła może zawierać: funkcję, funkcje zagnieżdżone, działanie arytmetyczne, logiczne, łączenie tekstu, odwołanie, nazwy, liczbę albo dowolny tekst (zawsze w cudzysłowie, jeśli jest elementem formuły bądź argumentem funkcji).

Tabela przestawna (Pivot table) – jest to narzędzie Excela w postaci specjalnej tabeli. Wbudowany mechanizm tworzenia tabeli przestawnej pozwala w prosty i szybki sposób zagregować dane, wygenerować szczegółowe zestawienia wraz z wykresami do analizy danych, pobranymi z jednego bądź kilku źródeł.

Fragmentator (Slicer) – jest to niezależny filtr, podłączony do tabeli przestawnej bądź sformatowanej Tabeli, w atrakcyjnej formie obiektu graficznego. Fragmentator może być podłączony do więcej niż jednej Tabeli, co oznacza, że jednocześnie może obsługiwać wiele Tabel czy też powiązanych wykresów, zależnie od ustawień.

Formuła tablicowa (Array formula) – jest szczególnym rodzajem formuły, której efektem działania może być tablica wyników w zaznaczonym zakresie. Jest stworzona przy pomocy jednej formuły, ale zatwierdzona kombinacją klawiszy CTRL + SHIFT + ENTER (CSE). W podglądzie formuły te są ujęte w nawiasie klamrowym {}.

Dynamiczna formuła tablicowa (Dynamic array formula) – to taka formuła, której rezultatem działania może być tablica rozwiązań. W odróżnieniu od zwykłej formuły tablicowej wprowadza się ją zawsze w jednej komórce i zatwierdza się Enterem.

Rozlanie (Spill) –to zjawisko, kiedy dynamiczna formuła tablicowa zwraca więcej niż jedno rozwiązanie do sąsiednich komórek. W przypadku rozlania, po najechaniu na zakres rozlania, granica zakresu automatycznie podświetla się na niebiesko, a formuły w rozlanych komórkach wyświetlają się na szaro.