Definicje

Słownik pojęć i definicje w Excelu.

 

Arkusz kalkulacyjny (Spreadsheet) – jest to oprogramowanie służące do obliczeń i prezentacji graficznych danych.

Skoroszyt (Workbook) – Dokument utworzony w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Szablon (Template) – specjalny rodzaj pliku Excel-a z rozszerzeniem .xltx lub xltm, który służy jako podstawa dla innych podobnych, w którym zapisano elementy powtarzalne na stałe aby nie tworzyć je na nowo, za każdym razem kiedy tworzymy nowy plik.

Funkcja (Function) – zbudowana jest z nazwy własnej, następnie zawiera nawias otwarty, ewentualnie argument bądź argumenty funkcji, przedzielone przecinkiem w wersji angielskej albo średnikiem w polskiej oraz zamknięcie nawiasu na końcu. Zwraca wynik albo tablice wyników.

Formuła (Formula) – Jest to każde poprawne działanie kalkulacyjne w komórce Excel-a, rozpoczynające sie znakiem równości (=), wraz z całą zawartością, którego rezultatem jest wynik działania formuły. Formuła może zawierać: funkcję, funkcje zagnieżdżone, działanie arytmetyczne, logiczne, łączenie tekstu, odwołanie, nazwy, liczbę albo dowolny tekst (zawsze w cudzysłowie, jeśli jest elementem formuły bądź argumentem funkcji).

Tabela przestawna (Pivot table) – jest to narzędzie w Excel-u w postaci specjalnej tabeli. Wbudowany mechanizm tworzenia tabeli przestawnej pozwala w prosty i szybki sposób wygenerować szczegółowe zestawienia wraz z wykresami do analizy danych pobrane z jednego bądź kilku zródeł.

Fragmentator (Slicer) – jest to niezależny filtr, podłączony do tabeli przestawnej bądź sformatowanej Tabeli, w atrakcyjnej formie obiektu graficznego. Ponadto fragmentator może być podłączony do wiecęj niż jednej Tabeli, co oznacza, że jednocześnie może obsługiwać wiele Tabel czy też powiązanych wykresów, zależnie od naszych ustawień.

Formuła tablicowa (Array formula) – jest szczególnym rodzajem formuły, rozwiązaniem którym może być tablica wyników w zaznaczonym zakresie. Stworzona przy pomocy jednej formuły. Formuły tablicowe zatwierdza sie klawiszami CTRL + SHIFT + ENTER ( CSE). W podglądzie formuły te, są ujęte w nawiasie klamrowym {} .

Dynamiczna formuła tablicowa (Dynamic array formula) – to taka formuła, kiedy rezultatem działania może być tablica rozwiązań. W odróżnieniu od zwykłej formuły tablicowej, wprowadza się zawsze w jednej komórce i zatwierdza się Enterem.

Rozlanie (Spill) –to zdarzenie, kiedy dynamiczna formuła tablicowa zwraca więcej niż jedno rozwiązanie do sąsiednich komórek. W przypadku rozlania, po najechaniu na zakres rozlania, automatycznie granica zakresu podświetla się na niebiesko a formuły w rozlanych komórkach wyświetlają się na szaro.